युवा प्रतिभा पहिचान ( Youth Talent Hunt) प्रतियोगीतामा सहभागीता हुने बारेको सुचना ।